I dagarna utkommer boken Dubbelt Effektiv. Med den vill forskaren och docenten Martin Sköld visa små och stora företag och organisationer vad de bästa gör och hur de tänker. personal-ledarskap-2016-11-24